အစားအစာေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၉ ကို Myanmar Innovative and Life Science (MILS), ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) and အစာအဟာရဆိုင္ရာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအသင္း (FoSTA Myanmar) တို႔ပူးေပါင္း၍ တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္္းမ၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မဲေခါင္အင္စတီက်ဳ၊ METRO ကုမၸဏီ ႏွင့္ စီးတီးမတ္ဟိုးဒင္း ကုမၸဏီလိမိတက္တို႔မွ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။ ဖြင့္ပြဲကို MILS မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူထက္မွ ဖြင့္လွစ္ႀကိဳဆို၍ အဖြင့္အမွာစကားမ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီး႒ာန ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၊ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ Stephan Paul Jost, METRO Wholesale Myanmar မွကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ USDA, အေမရိကန္သံရံုးမွ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆိုင္ရာ အရာရွိ မစၥ Mayra Cladera တို႔မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

အဖြင့္အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစားအစာေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အေပၚ ၿခံဳငံုသံုးသပ္သိ ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းကို ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈး-၁ ေဒါက္တာမိုမိုတင္ မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသန္းေအာင္စိုး၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီး႒ာန ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးရဲထြဋ္ႏိုင္၊ MILS မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူထက္ႏွင့္ စီးတီးမတ္ ဟိုးဒင္း ကုမၸဏီလိမိတက္မွ ဒါရိုက္တာ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္ တို့ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အစားအစာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အေျခအေန၊ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံေပးေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက ပါသည္။

 

ထို႔ေနာက္ အစားအစာေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းကို အစာအဟာရဆိုင္ရာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအသင္း (FoSTA Myanmar) မွ ဥကၠ႒ ေဒၚဝင္းဝင္းၾကည္မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးကာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန၊ One To Watch Myanmar, ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က်န္းမာေရးဦးစီး႒ာန ႏွင့္ မဲေခါင္အင္စတီက်ဳတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အုပ္စု (၄) ခုဖြဲ႔ကာ အစားအစာထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ GMP ႏွင့္ HACCP အေၾကာင္း၊ ကုန္အညႊန္းအမွတ္အသား ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း၊ ဥပေဒျပဳမႈ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အစားအစာ ကိုယ္ခႏၶာ သန္႔ရွင္းမႈပညာႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈ (Food Hygiene & Sanitation) အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။